Το σύστημα Showroom flag pole είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σημαίας διάστασης 5 μέτρων ύψους και φάρδους 1 μέτρου η οποία στηρίζεται στο ελαστικό του αυτοκινήτου.