Λάβαρα διπλής ή μονής όψης εκτυπωμένα σε σατεν ύφασμα

Τα Λάβαρα βγαίνουν με οποιοδήποτε τύπωμα και σε οποιαδήποτε διάσταση. Οι πιο σύνηθες διαστάσεις είναι οι εξής:
1)9X14cm
2)17X27cm
3)75X145cm
Επίσης μπορούν να γίνουν μονής ή διπλής όψης, με ότι κρόσσι επιθυμείτε, σε οποιαδήποτε ποσότητα